Dessa tjänster kan du köpa av oss

Hälsoundersökningar av din personal (ex. vid nyanställningar samt fortlöpande)
Friskvård (ex. hälsoprofilundersökningar)
Hjälp att rehabilitera din personal, samt bistå vid rehabiliteringsutredningar
Lagstadgade hälsoundersökningar
Konditionstester
Vaccinationer
Läkarvård med specialité företagshälsovård
Arbetsmiljöutredningar
Hjälp med arbetsorganisatoriska frågor
Tekniska mätningar
Lagstadgade mätningar
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Internkontrollarbete
Ergonomisk rådgivning
Sjukgymnastisk rådgivning
Hjälp vid konflikthantering
Hjälp vid krisbearbetning
Sjuk och friskanmälan
Alkoholrådgivning enligt konceptet Riddargatan 1
Utbildningar kommunikation mm
Utbildning Första hjälpen med HLR och hjärtstartare länk
Handledning
Krisstöd 24 timmar om dygnet alla dagar om året ! Vi tillhandahåller personalstöd/krisstöd till ditt företag i händelse av traumatiska kriser som vid våld, hot, rån och olyckor m m .
I samarbete med Falck Healthcare AB

Sidan senast ändrad: 2019-03-21